Prosinec 2008

Bara Magna

26. prosince 2008 v 10:19 | Codrex |  Lokace

Bara Magna je jméno planety která nelží v matoranském vesmíru

Historie:

V dřívější době, Bara Magna byla pokročilá civilizace.Nicméně jeden bod v historii Bara Magna přišlo Katalyzma, které udeřilo do planety.Přes Katalyzma někteří Voroxové a Zeskové se postupně stali divochy.Postupně se zhoršili z dostupných zdrojů poholi vytvořit nutnost pro novou planetu - rozsáhlý sociální systém.Agori začali organizovat kmeny a začali vybírat nájem Glatorianů bojujících v arénách.

Terén:

Planeta Bara Magna je většinou pokrytá pískem, a nemá oceány nebo oblasti s monžstvím vody.Nicméně má oázy a typické rysy založené v poušti.

Obyvatelé:

Sčítání nebezpečných divokých Rock Steeds, Bara Magna je domovem Agori,Glatorian a Kostních lovců.ZDROJ:BS01
PŘELOŽIL:Codrex


Roxtus

26. prosince 2008 v 9:01 | Codrex |  Lokace
Roxtus
Status: hlavní obydlená oblast
Info o umístění
Umístění
Bara Magna

Roxtus je vesnice skal a domov skalního kmene.


Zdroj:BS01(Biosector01.com)

Vulcanos

26. prosince 2008 v 8:59 | Codrex |  Lokace
Vulcanus
Status: hlavní obydlená oblast

Info o umístění
Umístění
Bara Magna

Vulcanus je vesnice ohně a domov ohnivého kmene.

Atero

26. prosince 2008 v 8:58 | Codrex |  Lokace
Atero
Status: hlavní obydlená oblast
Info o umístění
Umístění
Bara Magna

Atero je město obydleno jen několika Agori, ze kmenu skal a písku.. Je považováno za nejstarší a největší město. Ti, kteří žijí v Atero, udržují arénu.

Gresh - bio

25. prosince 2008 v 17:45 | Codrex |  >>Glatorian<<
Gresh
Glatorian
Kmen
Džungle
Zbraně
Štít, Thornax vystřelovač
Stav
Naživu
Gresh je Glatorian, bojující za kmen džungle v Bara Magna.
Biografie
Gresh je jedním z nejmladších Glatorianů, ale již prokázal, jak je schopný bojovník v aréně
Schopnosti a vlastnosti
Gresh má zvyk udělat salto vzad, když odpaluje Thornax.
Nástroje
Gresh používá ostrý vroubený štít, který může rozdělit do dvou ostrých mečů. On také nosí jeden Thornax vystřelovač.

Strakk - bio

25. prosince 2008 v 17:44 | Codrex |  >>Glatorian<<
Strakk
Glatorian
Kmen
Led
Zbraně
Sekera, Thornax vystřelovač
Stav
Naživu
Strakk je tvrdohlavý, nezávislý Glatorian, z Ledového kmene.
Biografie
Strakk si přeje být šampionem všech Glatorian.
Schopnosti a vlastnosti
Strakk odmítá přijmout práci, pokud nedostane zaplaceno, nebo pokud úkol vypadá příliš nebezpečně. Dále je nemilosrdný a ambiciózní. Strakk však bude někoho ochraňovat, za předpokladu, že se dohodnou na platbě.
Nástroje
Strakk nese mohutnou sekeru, stejně jako Thornax vystřelovač

Skrall - bio

25. prosince 2008 v 17:42 | Codrex |  >>Glatorian<<
Skrall
Glatorian
Kmen
Skály
Zbraně
Meče, štíty
Stav
Naživu
Skrallové jsou divoký, brutální druh žijící na Bara Magna.
Historie
Skrallové jsou příslušníci kmene skal, který se nachází ve městě Roxtus. Až do nedávné doby se Skrallové neúčastnili sociálních záležitostí Bara Magna a raději pracovali na vlastní pěst. Nicméně, neznámé okolnosti je přinutily k systému, aby konkurovali s ostatními kmeny o zdroje a další cennosti. Skrallové mohou získat jiné jméno, pokud se jim podaří odlišit se od kmene, ale jméno jim může dát pouze Tuma. Není jim povoleno pracovat v jiném, než ve Skalním kmenu.
Schopnosti a vlastnosti
Skrallové jsou podstatně rychlejší a silnější než většina ostatních druhů na Bara Magna a jsou častými vítězi v boji. Skrallové, jako celek, se nerozlišují, i když někteří jedinci jsou jedineční a získali jméno. Skrallové mají hnusnou osobnost a často jsou velmi arogantní, díky svým výhrám v soubojích.

Vorox - bio

25. prosince 2008 v 17:41 | Codrex |  >>Glatorian<<
Vorox
Glatorian
Kmen
Písek
Zbraně
Meče, Thornax vystřelovač
Stav
Naživu
Voroxové jsou druhy Glatorianů, kteří získali vzhled zvířete, v důsledku živelní katastrofy.
Historie
Voroxové byly kdysi součástí Glatorian druhů, i když byly většinou samotářští. Když nastala potopa, Voroxové se začali vracet do své zvířecí podoby a nakonec ztratili veškeré individuální identity. Voroxové se neúčastní v sociálním systému, ale bojují v aréně, když jsou nuceni.
Schopnosti a vlastnosti
Vzhledem ke katastrofě, Voroxům zůstalo jen velmi málo inteligence. Mohou používat jazyk Glatorianů, ale jen velmi zřídka mluví.
Nástroje
Voroxové jsou známi tím, že používají meče, kopí a Thornax vystřelovač.

Malum - bio

25. prosince 2008 v 17:39 | Codrex |  >>Glatorian<<
Malum
Glatorian
Kmen
Žádný
Zbraně
Drápy, Thornax vystřelovač
Stav
naživu
Malum je Glatorian z Bara Magna, který je v současné době ve vyhnanství.
Během boje, Malum zabil soupeře a to navzdory skutečnosti, že se jeho konkurent vzdal. Jako trest za porušení pravidla boje byl Malum vykázaný z Kmene ohně. V současné době se potuluje po Bara Magna a napadá všechny Glatoriany, na které narazí.
Malum používá drápy a nese na rameni daný Thornax vystřelovač.

Tarix - bio

25. prosince 2008 v 12:27 | Codrex |  >>Glatorian<<
Tarix

Glatorian

Kmen

Voda

Zbraně

Vodní čepele Thornax vystřelovač

Stav

Naživu

Tarix je Glatorian, v současné době spojenec s vodním kmenem.

Biografie

Tarix má velké zkušenosti a respekt jako Glatorian. Je vítězem nejméně tisíce bitev.


Tarix je nelítostný konkurent, ale je také považován za spravedlivého.

Nástroje

Tarix používá pár Vodních čepelí a taky Thornax vystřelovač.

Glatorian - Info

23. prosince 2008 v 16:17 | Codrex |  >>Glatorian<<
Obecné informace
Dějová linie v roce 2009 se bude konat zhruba po dobu několika měsíců.
V roce 2009 příběh se odehrává na planetě s názvem Bara Magna.
Obyvatelé jsou pouze z Bara Magna.
Šest kmenů Bara Magna jsou:
Oheň
Voda
Led
Písek
Kámen
Džungle/Lesy
Tyto elementární spojenectví jsou založeny na geografii, kde se živé bytosti vytvořily.
Všechny Bara Magna kmeny mají smíšené pohlaví.
Obyvatelé jí potravu.
Bara Magna obyvatelé nevědí o existenci Mata Nui, Toa, atd.
Také neví, co znamená symbol Jednota Povinnost Osud
Obyvatelé nosí masku bezmoci,jakési přileby, které v některých případech jsou symboly postavení.
Na počátku roku 2009 je příběh,kde se pokolení považuje za "zlo".
Glatorian
Glatorian jsou bojovníci v roce 2009
Těchto šest Glatorian jsou:
Gresh
Malum
Skrall
Existuje více Skrall,tam jsou Ne-Skrall Glatorian.
Skrall je jejich druhovým jménem.
Skrall jsou rychlejší a silnější než ostatní Glatorian.
Skrall není dovoleno pracovat pro jakékoli jiné pokolení,jen kámen.
Skrall jsou považovány za součást kamenného pokolení.
Skrall nemají jinou možnost, než bojovat v aréně.
Strakk
Tarix
Vorox

Vorox je druh tvorů.
Vorox se liší od jiných Glatorian, protože už hodně změn za posledních 100.000 let nebo tak.
Glatorian je titul.
Všechny Glatorian jsou jedinečné ve vzhledu, ale žádní dva Glatorian nesmívypadat stejně.
Není mnoho Glatorian.
Glatorian prácují pro Agori.
V Glatorian bojují navzájem v arénách.
V Glatorian využívají výbušných koulí zvané Thornax zbraně.
Glatorian dostávají různé výdělky za vítězné bitvy.
Agori
Agori jsou vesničané v roce2009 .
Těmito šesti vesničany jsou:
Atakus
Berix
Metus
Raanu
Tarduk
Zesk

Zesk jsou zástupci z určitého kmene, nikoli jednotlivci.
Zesk jsou stále považovány za Agori, ale už prodělali hodně změn za posledních 100.000 let nebo tak.

Agori je druhovým jménem.
Kmeny jsou tvořeny Agori, ne Glatorian.
Kmeny z jedné barvy může přijmout Glatorian jiné barvy.
Bara Magna
Bara Magna je mnohem starší než Matoranský Vesmír.
Je to pouštní planeta, ale má také oázy a další typické rysy v poušť.
Existuje několik menších regionů, které nejsou pouště.
Oceány nejsou na Bara Magna.
Bara Magna nemá cenu dobýt, takže je poměrně bezcenná pro Teridax.
Z Bara Magna je nejasně viděl červená hvězda.
Na Bara Magna žijí organičtí tvorové.
Na Bara Magna žijínebezpěční volně žijící živočichové
Thornax zbraň lze najít v poušti.
Na Bara Magna není nic z Protodermis,tato látka je pouze v Matoranském Vesmíru
Sociální systém: Chcete-li se usadit zdrojem sporů s cílem vyhnout se válce, Agori pošlou Glatorian bojovat. Vítězem se dostává na tvrzení, že zdroje, které zabraňují promarněný život a prostředky na válku.
Kostní Lovci
Kostní Lovci jsou nomádi, kteří žijí v poušti.
Jsou spojené s Kamenným pokolením, ale nejsou jeho členy.
Kostní Lovci jsou banditi, kteří rádi okrádají obchodní karavany a občas vesnice.
Ti kradou jídlo, zbraně, a cokoliv jiného,co se jim dostane pod ruky.
Všechny Kostní Lovci jezdí tvory zvané Rock Steeds.
Thornax dušené je hlavně spotřebě Kostní Hunters.
Kostní Lovci jsou:
Fero a Skirmix

Fero je kostní lovec.
Fero není Agori.
Skirmix je Rock Steed.

Jiný
Tuma je jedním z velkých setů na začátku roku 2009.
Tuma je lídrem na kamenáho kmenu Skrall.
Tuma rovněž používá Thornax raketomet.

2009 Léto?

23. prosince 2008 v 16:08 | Codrex |  Novinky

Zajímavý obrázek :D ale ten Mata-nui :D no Good :D
Zdroj:Karda-nui.blog.cz

SONBV - Druhé kolo

23. prosince 2008 v 16:04 | Codrex
Tak a je tady druhé kolo.Vypadl nám Makuta Icarax se svým výtvorem Makutou Zentaxem.
Makuta Karix (Nuva Kopaka)


Makuta Black (Toa TANMA)


Karnidax a rahi Vikraridix (Jou)

SONBV - první kolo

12. prosince 2008 v 10:05 | Codrex |  Novinky
Tak tady máme soutěžící, anketa je dole :D První kolo bude probíhat do 19.prosince.

Makuta Karix (Nuva Kopaka)


Makuta Black (Toa TANMA)


Rekordní den

10. prosince 2008 v 15:00 | Codrex |  Novinky
Tak chtěl bych aby jsme dosáhli 500 komentářů v tomto článku.Káždý kdo dá např.:100 kmnt tak dostane diplom.

Návštěvnost

10. prosince 2008 v 13:35 | Codrex |  Novinky
Navstevnost za minuly tyden (1.12. 2008 - 7.12. 2008) je:
Pondeli: 12
Utery: 17
Streda: 31
Ctvrtek: 18
Patek: 23
Sobota: 20
Nedele: 15
Celkem to jde :D

Pár novinek...

10. prosince 2008 v 13:23 | Codrex |  Novinky
1.Mám zaracha, takže články čekejte občas.V pátek máme z provozních důvodů volno, tak tady dám nějaký články.Zaracha platí do 31.ledna 2009

2.Diplomy tu budou v pátek.

3.Po vánocích ten vzhled dám zpět na Karda-nui.

4.Na vánoce bych měl dostat Takanuvu,takže tu bude recenze.

5.V pátek tu bude ta soutěž o nej výtvor.