Říjen 2008

Ga-Wahi

29. října 2008 v 12:00 | Codrex |  Lokace
Ga-Wahi je rozsáhlá země, která se rozpíná skoro od konce Mata Nui až doprostřed, kde leží Ta-Wahi. Je bezpečně uložena mezi poušť Motara a řeku Hura-Mafa. Ga-Wahi je domovem mnoha kreatur z vodní přírody, například Ruki, Makutova ryba a Tarakava. Naho Bay - nebo-li jezero Naho, je obrovské jezero vody, které vytéká do oceánu a do ústí řeky, kde se smíchává s řekou Hura-Mafa.
Na jezeru jsou poskládány obrovské listnaté podložky, na kterých je postavena malá plovoucí vesnice Ga-Koro. V plovoucí vesnici Ga-Koro žijí Turaga Nokama.

Cesty na břeh jsou zde vybudovány pomocí silných pružných chaluh. Domov Gali je v zálivu na severovýchodě ostrova Ga-Koro, je obklopený vodními víry a silnými proudy, které táhnou neopatrné Matorany na dno oceánu. Matoranů Ga-Koro, nebo-li Ga-Matoranů je nadbytek. Jsou to jediné ženy na ostrově, žijí společně v harmonii a blahobytu. Většina z nich tká, hraje hru Kolhii, rybaří, nebo prodává.


Známými Ga-Matorany jsou: Amaya, Hahli, Kai, Kailani, Kotu, Macku, Marka, Nireta, Nixie, Okoth, Pelagia a Shasa.

Nad Ga-Suva - Svatyní Toa Nuva, pojmenovanou po Gali Nuva je symbol, který znázorňuje Gali Nuva - Toa vody, zrozená z vodstva Galiiny zálivu.

Na Ga-Wahi, skrytý v temných hlubinách zálivu Naho, se nachází Ga-Kini - chrám Gali.

Nuhrii

29. října 2008 v 11:30 | Codrex |  Matoran
Nuhrii doufá, že se jednoho dne stane nejvyhlášenějším výrobcem masek ve městě.
Teď má šanci vyrobit masku Kahoni, provedení tohoto plánu však uvrhne Metru Nui
do velkého nebezpečí.


Onu-Metru

29. října 2008 v 11:00 | Codrex |  Lokace
Na Onu-Metru jsou dva různé typy pracovníků - horníci a archiváři. Tehutti je archivář a jeho domov odráží jeho vášeň pro vědu a kulturu Metru Nui. Udržuje jeho obrovskou sbírku artefaktů, mnoho z nich je velice vzácných a cenných. Sbírka obsahuje série řezbářských prací, které vytvořil Ahkmou - řezbář z Po-Metru.
Tehuttiova práce je více než jen sestavování seznamu exponátů. Také dohlíží na příjem polapených Rahi a jejich zkrocení, dále spolupracuje s Vahki Rorzakhy při vyšetřování pašování artefaktů. Tehutti se zvláště zajímá o aktivity sběratelů Kanoka disků.

Archivy na Onu-Metru obsahují vzorky prakticky každého Rahi, který byl kdy spatřen na Metru Nui. Mnoho z těchto Rahi nejsou původem z města, ale putovali sem z neznámých částí ostrova. Po té, co byli odchyceni a utlumeni komandem Vahki, byli dopraveni do archivu.
Tato instituce je rozlehlá, pokrývá téměř celý povrch Onu-Metru a rozpíná se také pod celým městem, stejně jako hluboko pod zemí. Vetřelci, kteří se vloupají do archivu jsou obvykle zatčeni Vahki Rorzakhy, kteří se léta věnují pronásledování.

Když jsou Rahi odesláni do Archivu, jsou umístěni hluboko pod zem do speciálních tubusů, které zpomalí jejich životní procesy Žijící kreatura v tubusu může zůstat po neurčitou dobu. Nicméně, pokud je vnitřní obal narušen, kreatura se znovu probudí a unikne. Jak často se toto stane se neví, protože archiváři o tom neradi mluví. Je známo, že v minulosti takové úniky způsobily obrovské množství škod. Ale doposud Rahi neunikl z Archivů do zbytku města. Jedna z výhod místa pod zemí je ta, že se uprchlíci obvykle ztratí v nepřehledných chodbách a nikdy se nedostanou k východu. Archiváři užívají dopravní vozíky k přemisťování exponátů z jedné části archivu do další.

Doky jako jsou tyto, jsou přijímacím místem pro nové exponáty. Malé exponáty nebo Rahi jsou skupinou Vahki, nebo personálem archivu odeslány dolů. Větší položky a kreautury jsou přepravované kanály, nebo vzduchem. Přijímací pozemní pracovníci musí být odvážní a silní. Jejich prací je podmanit Rahi, aby je dostali do speciálního tubusu. V horní úrovni Onu-Metru jsou umístěny vysloužilé exponáty, rozmanité položky, které se úplně nehodí do vyšších úrovní. Matorané jsou upozorněni na to, že nesmí vstoupit do této úrovně bez archiváře, ale málokdo se sem chce podívat. Hrozná představa dvouhlavého Tarakavy, mutovaného Ussal kraba a nebo Rahi v tubusu, je drží nahoře, kde je to bezpečné.

Po-Metru

29. října 2008 v 10:30 | Codrex |  Lokace
Ahkmou je mistr řezbář a to se odráží na celém jeho domově Po-Metru. Vzorky jeho práce mohou být nalezeny všude. Jeho oblíbené předměty jsou vyřezávky různých Rahi, které spatřil v Po-Metru, nebo na výletech k archivům. Po-Metru je domovem umělců a řezbářů všech úrovní schopností, žije zde také Toa Onewa. Sem jsou surové a nedokončené masky, nástroje a další zboží vyprodukované v Ta-metru, přijímány k dekoračním a řezbářským pracem. Po-Metru Matorané jsou také zodpovědni za všechny sochy - velké i malé, které jsou k vidění kolem Metru Nui. Narozdíl od ostatních Metru, Po-Metru má hodně otevřeného prostoru.

Po-Matoran dělníci ovládají pevný Protodermis - ne kapalný Protodermis jako Ga-Matorané a Ta-Matorané. Většina tohoto pevného Protodermis pochází z Onu-Metru, kde ho horníci vyhrabou při hledání kamenů světla. Malé bloky Protodermis používají Po-Matorané k výrobě svých uměleckých děl. Velké bloky Protodermis jsou doručené do sochových polí a tam přetvářeny do masivních soch.
Každý řezbář schovává svou sadu nástrojů uvnitř svého pracovního stolu. Řezbáři jsou velice hrdí na své nástroje a nikdy si je nepůjčují navzájem.

Bloky Protodermis rozmanitých dokončených částí jsou uloženy ve skladech, které lemují Po-Metru. Jestliže montér potřebuje nějakou specifickou část, může přijít do těchto skladů, najít a vzít si co potřebuje. Bohužel Po-Matorané nejsou moc pečliví jako Onu-Matorané, takže náhradní díly jsou občas roztroušené a smíchané. Proto někdy trvá velice dlouho, než řezbář nalezne věc, kterou potřebuje pro svůj projekt.

Nejúžasnější sochy, které lze na Metru Nui vidět, jsou právě na sochovém poli v Po-Metru. Je to rozsáhlá otevřená plocha, dávno vybělená od slunce a podobá se poušti. Bloky z Protodermis jsou sem dopravovány někdy přes přepravní kanály, někdy v člunech na kanálech z kapalného Protodermis.

Problémy na sochovém poli jsou řešeny Vahki Zadakhem, který umí svým nástrojem zasadit velkou ránu a omráčit neposlušné.

Každý den jsou na sochovém poli k vidění armády pracovníků. Zastaví se jen ze dvou důvodů - konec práce, nebo když se objeví nebezpečný Rahi. Když je denní práce hotová, divoká stáda Kikanalo smetou zbylé kusy Protodermis pro pozdější opětovné použití.
Prostor je pokryt nehotovými obrovskými sochami a věžemi, které dominují na obzoru jako velikánské stoly. Toa Onewa zjistil, že když použije své skoby k odrážení se a přehoupávání od jedné sochy k další, je to nejrychlejší způsob jak cestovat přes sochové pole. Toto je jedna z mnoha kanálových stanic Po-Metru. V první řadě je užívána pro přepravu nákladu s Protodermis bloky. Tisíce tun Protodermis jsou přepraveny přes tyto stanice každý den.

Ko-Metru

29. října 2008 v 10:00 | Codrex |  Lokace
Ko-Metru je domovem učenců a věštců a těch, jako je Ehrye, kteří doufají že se jednou učenci stanou. Studují zde starověká proroctví, dívají se na hvězdy v naději že naleznou budoucnost. Ko-Matorané věnují všechen svůj čas na sbírání vědomostí.

Hlavním rysem Ko-Metru je model nádrže na Protodermis. Nové Věže vědomostí jsou vybudované z těchto nádrží. Kanálová stanice je v srdci Ko-Metru, blízko největší ze všech věží vědomostí. Stanice je přeplněná Ko-Matorany, kteří chodí sem a tam při vykonávání svých denních povinností. Většina z nich je tak zabrána do studia, že si ani nevšímají jeden druhého. Kanálové stanice jsou vybudované všude po Metru Nui.
Největší stanice v Ko-Metru jsou užívané pro dopravu Matoranů, ale občas tudy prochází i náklady. Mnoho věží vědomostí má v sobě vybudovanou kanálovou stanici. Věže vědomostí jsou obrovské krystalové struktury mezi největšími budovami v Metru Nui. Uvnitř Ko-Metru učenci studují a pokouší se předpovídat budoucnost. Jsou neuvěřitelně soustředěni ja svou práci a zřídka mluví, jen když je to naprosto nezbytné. Kvůli tomu se Ko-Matorané jeví jako málo přátelští. Ko-Matorané inklinují k shlížení na Onu-Matorana, který tráví příliš mnoho času v minulém životě.

Navzdory velikosti, jsou věže vědomostí extrémně křehké. Věže dosahují takových výšek, že jejich střechy jsou často pokryté ledem. Nuju užívá tyto křišťálové špice pro odražení se a přeskakování z jedné na druhou.

Ko-Metru věže vědomostí jsou chráněné Vahki Keerakhy, jedněmi z nejvíce účinných skupin. Keerakh jsou známi pro své schopnosti předvídat kam prchající nepřítel směřuje a dostane se tam dříve než on. Ani přítomnost Vahki nezachrání několik věží vědomostí před Morbuzakhem. K růstu nové věže vědomostí se používá zvláštní krystal, který musí být umístěn v nádrži s Protodermis. Nová věž pak roste z této nádrže

Le-Metru

29. října 2008 v 9:30 | Codrex |  Lokace
Hlavním rysem Metru Nui je velký kanál na mapě Le-Metru. Kanálový systém Metru Nui je tak složitým komplexem, že jedině Turaga Dumebarely se v něm vyzná. Každý Ussal řidič si musí cestu značit, aby trefil zpátky. Řízení Ussal je jednou z mnoha prací v Le-Metru. Další Le-Matorané dohlíží na Moto-hub, opravují kanály, kontrolují tok Protodermisu skrz systém, nebo dělají jakýkoliv ze stovek dalších úkolů. Le-Metru obývají Matorané Orkahm. a žije zde Toa Matau.
Le-Matorané nejvíce cestují do dalších Metru, protože jsou potřební všude k udržování dopravních systémů. Le-Metru je centrem všech dopravních systémů, cest, kanálů a kabelů na Metru Nui. Dopravní kanály jsou naplněny kapalným Protodermis, který je drží na místě. Jsou položeny skrz celé město a užívány k přepravě nákladu. Kanály jsou stále sledované, aby se zde žádný Matoran nezasekl. Během velké dopravní vytíženosti může být šíře kanálu přizpůsobena, aby tudy všichni projeli bez nehody. Směr toku Protodermis je řízen z Moto-hubu. Čas od času je tok zastaven kvůli naléhavým případům.

Le-Matorané milují rychlost. Létají skrz kanály, nebo se houpají na kabelech, závodí mezi sebou po ulicích v doma vyrobených vozidlech. Tvrdí, že cestování jejich kanály je bezpečné. Ale na cestovatele tam číhá jedna velká hrozba o které Matorané nemluví a to silové koule. Jestliže je v kanále vážná závada, některý z magnetů, které ho drží na místě, se vymrští ze svého úchytu a ohrozí cestovatele. Magnet pak cestuje v obrovské rychlosti skrz kanály a přitahuje různé nečistoty. Jak se na magnet nabalují různé kousky, začne být dost velký a silný, trhá kanál na kusy . Nakonec exploduje a roztrhá vše co je uvnitř kanálu.
Dělníci z Le-Metru tráví hodně času opravami poškozených věcí zničených Vahki Vorzakhy, kteří jsou známi tím, že při pronásledování provinilců srovnají vše co jim přijde do cesty.

Povrch Le-Metru je jako labyrint cest a kanálů. Na Le-metru jsou konstruována vozidla. Nákladní sáně, Ussal vozíky a vzducholodě jsou zde stavěné k dopravě po celém Metru-Nui. Létající Rahi se nejraději uhnizďují v horních tocích metru.

Ta-Metru

29. října 2008 v 9:00 | Codrex |  Lokace
Ta-Metru je naplněna slévárnami, pecemi a masívními kuželovitými továrnami, které produkují černé saze a vypouští do řeky roztavený Protodermis. V této bolasti se vyrábí prakticky vše od Kahohi masek, základních nástrojů až po Kanoka disky.
Pro Matorany z ostatních Metru je těžké navštívit Ta-Metru, jelikož je to hlučná, špinavá oblast a cesty jsou příliš horké.
Práce zde odvedená není vždy perfektní, jakmile se na výrobku vyskytne nejmenší prasklina, stane se výrobek bezcenným. Jestliže se to stane, špatné výrobky jsou roztaveny v pecích s Protodermis a vyrábí se z nich výrobky jiné. Vakama nikdy neměl rád tento systém práce, jelikož je velice snadný pro Matorany, z chyb své práce se nepoučí, jen pokažené výrobky taví zpátky. Největší pec na Ta-Metru je tak ohromná a vydává intenzívní horko, že Matorané u ní mohou pracovat jen velmi krátkou dobu.
Ta-Metru obývají Matorané Nuhrii, je také domovem mnohých různých druhů pracovníků, výrobců masek, například Nuhrii Matorané kteří kontrolují tok Protodermisu skrz oblast. Nikdo nezačíná jako výrobce masek, kováři začínají svou kariéru projektováním malých dekorativních předmětů a dalších věcí malé hodnoty. Jestliže již získají dostatečné zkušenosti, postupují v pracovní činnosti dále k navrhování vystřelovačů disků a dalších různých nástrojů. Jen ti nejlepší z nejlepších se mohou stát výrobci masek, což je nejpodstatnější práce v celém Ta-Metru.

Typické pro obydlí Nuhrii je výzdoba z veteránských masek. Zdi jsou vyzdobené Kanoka disky a maskami. Velkým oknem vidí ven na továrny Ta-Metru. Největší výrobci masek mají doma pracovní stoly a tak mohou spravovat masky i když nejsou v práci. Proto jsou domovy na Ta-Metru velice dobře osvětlené, aby kováři lépe viděli na svou práci.

Slévárny jsou druhým krokem ve výrobním procesu. Poté co je Protodermis očištěný od nečistot v Ga-Metru, je zahřátý projetím sérií zámků do sléváren. Zde roztavený Protodermis je litý do forem a zpracovávaný znovu a znovu dokud není perfektní.
Schopnosti dělníků jsou velice důležité. Vakama strávil prakticky celý svůj život ve slévárnách. Postupoval po pracovním žebříčku, dokud se nestal slavným výrobcem masek. Jeho schopnosti byly tak skvělé a respektované, že Turaga Dume osobně požadoval, aby vytvořil Kanohi masku času. Brzy ale objevil, že ani z nejlepších disků, které mohl použít, nemohla být tato maska zdárně ukovaná.

Ga-Metru

29. října 2008 v 8:23 | Codrex |  Lokace


Ga-Metru je akademické centrum Metru Nui, místo klidu a míru. Zde Ga-Matorané čistí Protodermis vytažený z moře, kontrolují zdraví města a slouží jako pedagogové. Oblast je známá stavbou Velkého Chrámu, velkolepých škol a vodopádů Protodermis. Kvůli blízkosti vodopádům a jejich působení na okolí, jsou kopule starověkých chrámů patinově modré. Když chrámy odrážejí světlo, zdá se že celá oblast je zahalena v barvě stříbromodré. Velký Chrám je jedním z nejdůležitějších míst v metru Nui, obsahuje Toa Suva a je pečlivě sledovaný Vahki Bordakhi.
Velký disk Ga-Metru je skrytý pod vodami obklopujícími Velký Chrám. V moři můžeme nalézt neznámé vodní živočichy a obojživelné kreatury. Dvouhlavý Tarakava uskladněný v Onu-Metru archivu byl chycen mimo pobřeží Ga-Metru při vyprošťování několika plavidel Matoranů.

Na Ga-metru žije Vhisola. Její obydlí je typické pro studenty v Ga-Metru. Většinu času tráví buď ve třídě, nebo při cvičené Kolhii, proto je její dům zařízen skromně, jen ke studování. Jako většina jiných domovů studentů, vyznačuje se malým vnitřním Protodermis čistícím systémem, které používá k domácím úkolům. Mimo studentů je Ga-Metru domovem učitelů a zvláštní třídě dělníků odpovídajících za čištění Protodermis. Po té co je Protodermis vytažen z moře, prochází komplikovaným procesem v Ga-Metru a pak je odeslán do Ta-Metru na použití k výrobě. Jen velmi malý počet Ga-Matoranů nasbírá všechny potřebné schopnosti pro čistící práci.

Ga-Metru je proslulým domovem nejvíce zkušených učitelů v celém Metru Nui. Další Metru přijaly vyučovací metody Ga-Matoranů, pro zdokonalení výkonu mezi dělníky. V Ga-Metru se studenti učí o čištění Protodermis, historii města a mnohem více. Typické vybavení třídy v Ga-Metru je v popředí stojící model oddělovacího tanku Protodermis, užívaného k čistícímu procesu. Po ukončení studia systému tohoto modelu, studenti dostanou šanci na praktičtější práci v laboratoři.
Vhisola strávila hodně času ve třídě, kde se provádělo nezávislé studium Morbuzakha a umístění velkého disku na Ga-Metru.

Každá škola na Ga-Metru má laboratoř pro studentské experimenty a studium vlastností Protodermis. Surový Protodermis je veden do laboratoří přímo z moře. Většina experimentů se soustředí na zdokonalení způsobů čištění záhadné substance. Zvláštní část laboratoře je zabezpečená a jsou v ní prováděny zvláště nebezpečné experimenty se zahřátým Protodermis. Vhisola užívala tuto oblast ke studování kusů z Morbuzakh révy, po té se rostlina objevila na Ga-Metru.
Takanuvas blog-23.října

28. října 2008 v 17:00 | Codrex |  Takanuvas blog
Toa se řídí heslem, které říká, že nemáme zabíjet naše nepřátele. Uděláte-li tak, nejste o nic lepší než oni. Ale když vyzval Pohatu pozornost na Makuty, kteří byli ve smrtelném nebezpečí, v bouřce, přiznám to - necítil jsem nic. Mohli si za to sami. Chtěli změnit přirozený řád tohoto světa ve snaze uchvátit moc a nyní je vesmír sám o sobě správně. A vesmír nemá místo pro žádného z nich.
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 50, formatId: 23, url: new String(window.location.href), cborder: 'ffff33', cbackground: '999999', ctitle: 'ffcc00', ctext: 'ffff33', curl: 'ffcc00', simg: 1 }); //]]>

Takanuvas blog-27.října

28. října 2008 v 16:34 | Codrex |  Takanuvas blog
27. října:
Slyšel jsem, že Pohatu říká, že si myslel, že viděl Masku života. Gali nám řekla o oběti Toa Igniky, ztratil jeho nový "život" kvůli probuzení Mata Nui. Přestože Ignika nemohla umřít, jako Matoro, dal bezpečí vesmíru před jeho vlastní potřeby a touhy. Přemýšlel jsem, pokud bych měl sílu udělat to samé, za podobných okolností.

Juppííííííííí!

28. října 2008 v 16:29 | Codrex |  >>Má sbírka<<
Dneska jsem dostal Nuju Metru a Gorast. :-)

Huai vrhání sněhových koulí

25. října 2008 v 9:00 | Codrex |  Život Matoranů
Huai vrhání sněhových koulí
INFORMACE O HŘE
Vybavení
Sněhové koule
Umístění
Ko-Wahi
Huai vrhání sněhových koulí je BIONICLE sport.

Příběhové Informace

Oblíbený sport v Ko-Koro, kde účastníci házeli sněhové koule, dokud nezůstal jen jeden. Vítězové této soutěže obdrželi Měděnou Masku vítězství. Kopeke vynikal v tomto sportu.

Ngalawa závod lodí

25. října 2008 v 8:00 | Codrex |  Život Matoranů
Ngalawa závod lodí
INFORMACE O HŘE
Vybavení
Loď
Umístění
Ga-Wahi
Ngalawa závod lodí byl sport populární mezi Ga-Matorany. Soutěžící byli organizováni do čtyř týmů - červený, modrý, zelený a žlutý - a každému týmu byla přidělena loď. Tým vesloval jejich lodí přes nebezpečný úsek řeky a první tým, který dosáhnul konce řeky vyhrál. Macku zvítězila a vítězové budou oceněna Měděnou Maskou vítězství.

Disk Surfing

24. října 2008 v 18:00 | Codrex |  Život Matoranů
DisdddDisk Surfing
INFORMACE O HŘE
Vybavení
Kanoka
Umístění
Disk Surfování byl populární, ale nelegální sport na metru Nui, kde Matorani jezdí na Kanoka discích přest, skluzy, Protodermis kanály a různé další. I přes svůj nelegální status, Matorani zúčastnění v tomto sportu byli potrestáni jen zřídka, pokud nenarušili další 'práci nebo trvalé zranění, které jim bránilo vykonávat jejich vlastní práci. Disk surfování bylo zvláště oblíbené Le-Matorany

Kanoka vrhání

24. října 2008 v 17:00 | Codrex |  Život Matoranů
Kanoka vrhání
INFORMACE O HŘE
Vybavení
Kanoka
Umístění
Ta-metru, archiv
Kanoka vrhání je vysoce nebezpečný sport a je oblíbený Matorany v Ta-metru a Onu-metru. V této hře proti sobě soupeří dva hráči. Jeden hráč vrhne Kanoka disk vší jeho silou, zatímco ostatní se ho pokouší chytit. Ostatní hráči chytí disk, poté, co vynaložila sílu, že disk nespustí svou moc. To vyžaduje dobré načasování a hodně odvahy - to není neobvyklé, že hráči skončí zmražení, zmenšení.
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 52, formatId: 44, url: new String(window.location.href), cborder: 'ffcc00', cbackground: 'FFFFFF', ctitle: 'ffcc00', ctext: 'ffcc00', curl: 'ffcc00', simg: 1 }); //]]>

Legenda o Mata Nui

24. října 2008 v 16:00 | Codrex |  Život Matoranů

Legenda o Mata Nui


Legenda o Mata Nui, která je známá také jako legenda o BIONICLE, je příběh, který vypráví Turagové matoranům.

Vyprávění příběhu

Legenda o mata-nui byla říkána ve středech vesnic nebo v Amaja-nui.
Bytosti byli zastoupeny takto:
  • Hladký, bělavý-Tento kámen představoval Mata nuie a byl na něm vzor Hau
  • Makuta kámen pro Teridaxe.
  • Sbírka oblázků pro Matorany
  • Písek byl použit jako plocha pod nimi a zakopaný kámen Mata nuie představoval spánek
  • Vysoký bělavý-Tyto kameny, ne tak velké jako Mata Nuiův, představoval Toa
  • Černé, zubaté skály představovali rahi

Trivia

  • Když je to vyprávěno, říká se že Makuta je Mata nuiův bratr, ale to jen proto, že pracovali společně.

Hudba

24. října 2008 v 16:00 | Codrex |  >>Ke stažení<<

Hero
Download MP3
View the lyrics

Caught a dream
Download MP3
View the lyrics

Creeping In My Soul (obrázek jsem nenašel :-( ).Mořská Oliheň

24. října 2008 v 15:00 | Codrex |  Rahi
Mořská oliheň

Mořská chobotnice vypuštěná k cíli
Použití
Vyčerpávající život
uživatelé
Barraki
Vystřelovač
Vystřelovače olihní
Mořské olihně jsou organičtí Rahi chovaní Barraki Kalmahem. Když se olihně váže k další živé bytosti, vysává životní sílu z oběti, pomalu jej zabije.

Příběh


Kewa řízení ptáků

24. října 2008 v 14:44 | Codrex |  Život Matoranů
Kewa řízení ptáků
INFORMACE O HŘE
Vybavení
Umístění
Kewa řízení ptáků je vesnická hra Le-Koro. Ve hře hráči řídí malé Kewa ptáky. Každý hráč je vybaven ostřelovačem a Madu ovocem. Cílem hry je získat skóre házením Madu na jiné hráče. Jakmile je hráč shozen z jeho Kewy, je mimo hru. Hozenému Madu se lze vyhnout použitím Lutu vystřelovačů. Při cestování přes Le-Koro za svou výpravu za Toa kameny, Takua musel čelit šampionům hry Kewa řízení ptáků.
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 51, formatId: 43, url: new String(window.location.href), cborder: 'ffcc00', cbackground: 'FFFFFF', ctitle: 'ffcc00', ctext: 'ffcc00', curl: 'ffcc00', simg: 1 }); //]]>

Mutant Tahu Mistika

24. října 2008 v 14:30 | Codrex |  >>Mé výtvory<<

Tady je Mutant Tahu Mistika.
Tahu letěl na pomoc Onuovi,sice ho držel ale Krika je oba shodil do Bažiny.Onua zmutoval,Tahu ještě více.Jak Tahu zmutoval byl ještě hodný ale zmutovaný Antroz ho zasáhl svým tridax-podem.Tahu je teď napůl hodný a napůl zlý.Nynrah ztratil ,ale místo toho máv levé ruce kleště a drápy jimiž strhává masky Toa nebo Makutů a pohlcuje jejich sílu do sebe.A ve pravé ruce másvou Hau Nuva.Onua se vydává s Takanuvou a zbytkem týmu Toa Nuva s lékem který ho vyléčí.Pokud to netihnou včas,tak s Tahu stane zlý.Tahu pobývá převážně v Bažině nebo v Codrexu.

Zepředu
Maska a tělo
Levá ruka
Pravá ruka

Nohy (sry za tu kvalitu fotek :-)
Zboku
Zezadu
Útočná pozice